puneri-in-functiunePuneri in functiune (P.I.F)

Functionarea microcentralelor este reglementata legal de catre prevederile cuprinse in prescriptia tehnica ISCIR PT A1 – 2010. Aceasta defineste activitatea de punere in functiune (p.i.f.) ca fiind ,, activitatea care are loc in momentul primei utilizari’’ a unei microcentrale si are drept scop sa confirme faptul ca aceasta ,, satisface cerintele de functionare in conditii de siguranta’’.
Detinatorii sau utilizatorii de microcentrale au obligatia sa solicite autorizarea functionarii conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR mentionata mai sus.
Punerea in functiune (p.i.f.) se efectueaza de catre producatorul echipamentului sau de catre persoane juridice autorizate pentru aceasta activitate.
La efectuarea P.I.F.-ului microcentralei trebuiesc respectate intocmai instructiunile elaborate de producator precum si prevederile prescriptiei tehnice corespunzatoare.
Inainte de efectuarea activitatii de P.I.F. detinatorul sau utilizatorul de microcentrale trebuie sa puna la dispozitia echipei care va face punerea in functiune urmatoarele documente:
– documentatia de instalare si montare (dupa caz);
– instructiunile de instalare, reglare, utilizare si intretinere, livrate impreuna cu centrala termica, redactate sau traduse in limba romana;
– declaratia de conformitate intocmita de catre producatorul echipamentului sau de catre persoana juridica autorizata care a efectuat activitatea de P.I.F.
– avizul furnizorului de combustibil gazos (dupa caz).